Loading...
Ukládání elektrické energie2018-08-27T17:17:34+00:00

Ukládání elektrické energie

Ukládání elektrické energie dnes získává na popularitě zejména díky zvyšujícímu se využití lithia při výrobě akumulátorů. Výhodou lithiových baterií je až o 60% lepší účinnost při trojnásobně menším objemu a hmotnosti úložiště při stejném výkonu. Na tento technologický pokrok reaguje nejen automobilový průmysl, nové technologie ukládání energie dále aplikujeme v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů energie (OZE). Prostřednictvím baterií vyrovnáváme výkyvy v distribuční síti způsobené využitím OZE – stabilita sítě je zajištěna tzv. systémem Smart Grid, kdy přebytečnou energii v síti ukládáme do baterie, v době nedostatku energie ji naopak z baterie čerpáme.

Z praxe může běžný uživatel znát systém Off Grid – jedná se o kombinaci například solárního panelu a lithiové baterie v rámci domácnosti. Efektivita je tak zajištěna ukládáním elektřiny z OZE přímo do baterie (přes den) a její čerpání v době potřeby (večer).

Činnost EFG

V EFG se věnujeme distribuci, montáži a servisu našich lithiových baterií. Základními parametry kvalitní baterie jsou její kapacita a životnost, z tohoto důvodu náš tým náš tým specialistů rozšiřuje spolupráci s českými univerzitami s cílem zdokonalení těchto parametrů. Systém Off Grid je jednou z možností jak zásadně zvýšit celkové množství elektřiny vyrobené ekologickou cestou. Dodání kompletních Off Grid celků našim zákazníkům je tak strategickým krokem k naplnění vize EFG.

CzechEnglish