„Náš tým pojí sportovní duch jak ve sportu, tak i v podnikání,

je naší zásadou řídit se pravidlem Fair Play.“

TÝM EFG

IVo Skřenek

IVo Skřenek

předseda představenstva

Jako spoluzakladatel EFG se podílí na rozvoji projektů v oblasti získávaní energie z druhotných zdrojů. Díky úspěšně realizovanému projektu společnosti EFG Rapotín BPS se stal v Česku průkopníkem v oblasti energetického zpracování odpadu a prokázal, že odpad běžně končící na skládkách může být cennou surovinou. Svou vizí udává směr společnosti.

Tomáš Voltr

Tomáš Voltr

místopředseda představenstva

Stál u zrodu skupiny EFG a dnes se spolu se svým týmem aktivně podílí na jejím rozvoji. Vyhledává nové příležitosti, má na starosti dohled nad investicemi a podílí se na tvorbě strategie společnosti. 

MGR. PETR ŠTĚRBA

MGR. PETR ŠTĚRBA

člen představenstva

Ve skupině EFG má zodpovědnost za konečnou realizaci projektů
a v rámci jejich příprav přispívá k tvorbě strategie společnosti. Již od samého začátku koordinuje rozvoj Energetického centra recyklace v Rapotíně, čímž přispěl ke vzniku EFG.

JUDR. MARTIN KRYL�

JUDR. MARTIN KRYL

člen dozorčí rady

Advokát holdingu se specializací na oblast občanského a korporátního práva. Poskytuje EFG právní poradenství a služby včetně zastupování ve všech řízeních s třetími stranami. Jeho právní dozor zabezpečuje transparentnost projektů EFG rovněž díky zkušenostem, které získal působením v představenstvech významných bank.

ING. Martin Vrtiška

ING. Martin Vrtiška

obchodní ředitel

Ve skupině EFG je odpovědný za projekty biometanu a obchodní činnost, která s těmito projekty souvisí. Je jedním z předních odborníků v ČR na úpravu bioplynu na biometan. Významnou měrou se podílí na přípravě prvních projektů výroby biometanu v ČR.

David lundák

David lundák

obchodní manažer

Zásadní měrou se každodenně podílí na investičním zajištění projektů obnovitelných zdrojů energií. Vybudoval a vede tým obchodních manažerů společnosti EFG.

ING. TOMÁŠ PAKOSTA�

ING. TOMÁŠ PAKOSTA

hlavní analytik

Vedoucí člen analytického týmu EFG s mnohaletými zkušenostmi z bankovního sektoru zaměřeného na podnikatelskou sféru. Je specialistou pro strategické a finanční plánování projektů.

ING. jan petrách

ING. jan petrách

finanční analytik

Vyhledává a posuzuje projekty, které svojí povahou zapadají do naplnění mise EFG. Pro vybrané projekty plánuje financování ze zdrojů EFG a z dotací ČR a EU.

ING. Martin Janda

ING. Martin Janda

energetický specialista

Vedoucí manažer projektu výroby biometanu. Absolvoval obor Energetika a procesní inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Díky svému zaměření získal potřebné znalosti v energetickém a odpadovém odvětví, které dál prohloubil i v rámci zahraničních studií.

ING. Pavel Krabec

ING. Pavel Krabec

energetický specialista

Energetický specialista zodpovědný za výkaznictví projektů a business development.

ING. Matěj Šindelář

ING. Matěj Šindelář

projektový manažer

Projektový manažer odpovědný za stavební část realizace výroby biometanu. Absolvent Stavební fakulty ČVUT, oboru Procesní management a inženýring.

ING. Radek Povalač

ING. Radek Povalač

projektový manažer

Projektový manažer odpovědný za stavební a developerské činnosti  rezidenčních projektů EFG s důrazem na jejich ekologii, se zkušenostmi s řízením velkých projektůs výkupem pozemků, inženýringem, výstavbou, pronájmem i prodejem nemovitostí a správou budov.

BC. Jiří Bank

BC. Jiří Bank

projektový manažer

Zodpovědný za provoz společnosti EFG Kralice na Hané.

ING. Milan Rozlivka

ING. Milan Rozlivka

pr & marketing

Manažer marketingu a PR odpovědný za vybudování a udržování mediální pozice EFG v oblasti energetického využití biologicky rozložitelných odpadů.

Martin březina

Martin březina

IT manažer

ICT manažer společnosti zodpovědný za architekturu a provoz informačních technologií společnosti EFG a jejích dceřiných společností.

Dáša Bradáčová

Dáša Bradáčová

back office

Office manažer s dlouholetou praxí jako asistent environmentalně zaměřených projektů.

BC. Jan Jelínek

BC. Jan Jelínek

back office

Asistent společnosti zodpovědný za administrativní agendu.

Chcete pracovat v kolektivu mladých lidí a podílet se na projektech, které mají smysl?

Napište nám.

3 + 10 =

IČO 05235472

Jihlavská 1558/21

140 00  Praha 4

+420 225 107 152