Loading...
Obnovitelné zdroje enegrie2018-02-07T16:46:31+00:00

Obnovitelné zdroje

Vzhledem k negativním vlivům současné výroby elektrické energie na ekosystém a stále rostoucím energetickým požadavkům civilizace se obnovitelné zdroje stávají nepostradatelnou součástí budoucí energetiky.

Činnosti EFG

V EFG se zaměřujeme na výstavbu malých lokálních zařízení. Tyto projekty jsou často doplněny o lithiové baterie, které jsou předmětem našeho dalšího rozvoje. Těmito kroky se zasazujeme o snížení výdajů domácností za energie a zároveň o zlepšení našich životních podmínek.

Z ekonomického hlediska vnímáme tyto projekty jako stabilní investiční nástroj. Z toho důvodu jsme do skupiny EFG začlenili solární elektrárny MIROS SUN a Oblekovice Green Power.

CzechEnglish