Loading...
Energetické zpracování odpadu2019-01-18T10:38:35+00:00

Vize EFG

Energetické využití odpadu je hlavní činností EFG. Reagujeme tak na celosvětový problém stále rostoucího množství odpadů, a zároveň na jeho často opomíjený potenciál. Naším cílem je odpad energeticky využít a tím přispět ke zlepšení ekosystému.

_

_

Problematika odpadového
hospodářství v ČR

V České republice ročně vyprodukujeme více než 5 milionů tun komunálního odpadu. Odpad uložený na skládkách narušuje okolní krajinu, biologicky rozložitelný odpad (BRO) je na skládkách významným producentem skleníkových plynů, které přispívají ke globálnímu oteplování.

Podle nového zákona o odpadech má Česká republika radikálně omezit skládkování odpadů. Odpady se budou druhotně využívat, cílem je  přiblížit se okolním zemím EU. 

V ČR ročně vyprodukujeme 1,8 mil. tun odpadu, zpracováním toho množství odpadu bychom získali energie pro přibližně 120 tisíc domácností, případně alternativní pohonnou hmotu BioCNG pro 225 tisíc osobních automobilů.

Činnosti EFG

Na problematiku stále rostoucího množství odpadu EFG reaguje výstavbou moderních energetických recyklačních center (ECR). V současnosti provozujeme vlastní ECR v Rapotíně u Šumperka. Cílem EFG je strategicky rozšiřovat vlastní technologii zpracování odpadů. Zároveň využíváme naše know-how v rámci developerské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Náš tým se také podílí na zdokonalování technologií energetického využívání odpadů ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Mendelovou Univerzitou v Brně.

Biometan

V rámci našich projektů upřednostňujeme produkci biometanu (BioCNG). BioCNG je z hlediska emisních úspor preferovanou alternativní pohonnou hmotou pro osobní i užitkové automobily. Pro běžné uživatele je CNG zajímavý i z hlediska významných ekonomických úspor.

CzechEnglish