EFG Kralice na Hané – ekologická zátěž i palivo

autor: | Říj 9, 2018

Když jsme zvažovali koupi společnosti Spreso a její následné začlenění do holdingu Energy financial group pod názvem EFG Kralice na Hané, věděli jsme, že jde o společnost s ekologickou zátěží většího rozsahu. Součástí této zátěže je vysoký obsah biologicky rozložitelných odpadů, které jsme schopní zlikvidovat. Zatím byl ve spolupráci se společností Smětal roztříděn a zlikvidován jeden tisíc tun této zátěže a dalších 60 tisíc tun čeká v průběhu následujících let na zpracování.

Spolupracujeme s Českou inspekcí životního prostředí (v úzké spolupráci s odborem životního prostředí krajského úřadu Olomouc a s odborem životního prostředí MÚ Prostějov). Tuto spolupráci jsme nastavili s ohledem na postup v souladu se zákonem o Ochraně přírody 114/1992 Sb. Je třeba si uvědomit, že zákon o Ochraně přírody přímo souvisí s ústavním pořádkem v České republice, a to tak, že vyhraňuje povinnosti státu v rámci ochrany zdraví obyvatelstva.

Na obrázku vidíte třídicí linku – separátor

Poslední články

Rapotín byl svědkem historické události

Na konci října proběhlo v energetickém centru recyklace v Rapotíně (ECR Rapotín) slavnostní spuštění výroby biometanu a jeho vtláčení do plynárenské distribuční soustavy. Poprvé v České republice.