Dvojnásobné zvýšení efektivity BPS díky upgradingu

autor: | Lis 13, 2018

Vše nám dává za pravdu. Naše dceřiná společnost EFG Engineering, která se jako jedna z prvních v České republice věnuje upgradingu bioplynu na biometan, připravuje výběrové řízení na výběr dodavatele technologie membránové separace biometanu od zbytku složek bioplynu, abychom tuto jednotku v červenci instalovali a v srpnu ji spustili.

Být první je skvělé do té doby, než zjistíte, že jdete cestou, kterou nikdo před vámi nešel. Zatím nikdo neusiloval o zřízení “těžebního” plynovodu, kterým se bude biometan dopravovat do vysokotlakého plynovodu distribuční soustavy. Získané know-how umožní společnosti EFG Engineering nabízet upgrading bioplynu téměř každé BPS, která dnes provozuje kogenerační jednotku, ve které vyrobený bioplyn spaluje – nemá-li taková BPS možnost využít vyrobené teplo (dodávkou do obydlí, do pěstebních skleníků, do sušáren atp.), teplo se takzvaně maří (neužitečně jde vniveč). S upgradingem bioplynu naopak nedochází k takovým ztrátám a efektivita provozu skokem vzrůstá.

Majitelé bioplynových stanic se tomu nebrání. “U bioplynek, které vyrábějí jen elektřinu, znamená přechod na výrobu biometanu zdvojnásobení jejich efektivity,” říká předseda sdružení CZ Biom Jan Habart. Dodává ale, že u těch, které vyrábí i teplo, je to složitější.

“Biometan vtláčený do plynárenské soustavy můžeme efektivně využít na výrobu elektřiny společně s výrobou tepla. A to navíc až ve chvílích, kdy je elektřina potřeba. Poslouží tak jako velmi dobré médium pro sezonní uskladnění energie,”dodává.

Poslední články

E15 – chybí biopalivo

Skládky jsou plné energeticky využitelných surovin, přesto se nedaří dostat je ke zpracování. Musíme společně tlačit na stát a státní správu, aby došlo ke zvýšení skládkovacích poplatků a k budování energetických center, jako je ECR Rapotín.

Gas for climate

Velcí evropští hráči na trhu energetických surovin a distribuční soustavy se připravují na vývoj energetického mixu. Jejich iniciativa kopíruje vývoj aktivit EFG – výroba obnovitelných energií z bioplynu, resp. výroba a distribuce zeleného zemního plynu a vodíku vyrobeného obnovitelnými zdroji.