Až se jaro zeptá…v Kralicích jsme připraveni

autor: | Úno 12, 2019

Přinášíme vám obrazovou reportáž z EFG Kralice na Hané. Jiřího Banka jsme zastihli právě po návratu z jednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde na Odboru životního prostředí a zemědělstvíoddělení ochrany životního prostředíprojednal schválení provozního řádu kompostárny.

Kompostárna bude mít roční kapacitu zpracovat 5 000 tun biologicky rozložitelného odpadů, které již pod smlouvou získá přímo z Kralic na Hané a okolních obcí. Schválení provozního řádu je zásadním krokem k zahájení provozu, které technicky očekáváme ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

Září 2018

Leden 2019

Poslední články

E15 – chybí biopalivo

Skládky jsou plné energeticky využitelných surovin, přesto se nedaří dostat je ke zpracování. Musíme společně tlačit na stát a státní správu, aby došlo ke zvýšení skládkovacích poplatků a k budování energetických center, jako je ECR Rapotín.

Gas for climate

Velcí evropští hráči na trhu energetických surovin a distribuční soustavy se připravují na vývoj energetického mixu. Jejich iniciativa kopíruje vývoj aktivit EFG – výroba obnovitelných energií z bioplynu, resp. výroba a distribuce zeleného zemního plynu a vodíku vyrobeného obnovitelnými zdroji.