EFG členem vodíkové platformy HYTEP

EFG členem vodíkové platformy HYTEP

Česká vodíková platforma sdružuje všechny průkopníky využívání vodíku v palivových článcích, resp. průkopníky výroby vodíku – nejen elektrolýzou vody díky přebytkům elektrické energie z neregulovatelných obnovitelných zdrojů, ale možnou výrobou z biometanu produkovaného bioplynovými…

Ukládání energie do plynu jako energetická záloha

Ukládání energie do plynu jako energetická záloha

Jednou z nejefektivnějších technik, jak převést přebytečnou energii z obnovitelných zdrojů – hlavně se to týká větrných a slunečních elektráren, je tzv. power-to-gas, či P2G, technika spočívající ve využití elektrické energie k elektrolýze vody, a tím k výrobě vodíku.

Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018

Konference Biomasa, bioplyn a energetika 2018

Kolegové ze dvou společností holdingu EFG, a to Martin Vrtiška z EFG Engineering a Martin Schwarz z EFG Rapotín upgrading vystoupili na největší oborové konferenci organizace Biom CZ, jejímiž hlavními obory zájmu jsou: bioplyn,výroba elektřiny a tepla z biomasy a biometan.

Se změnami klimatu pomůže rozvoj obnovitelných zdrojů, potvrdili vědci

Se změnami klimatu pomůže rozvoj obnovitelných zdrojů, potvrdili vědci

Nedá se říci, že na vině změn klimatu je jen spalování fosilních paliv. K vývoji skleníkových plynů také negativně přispívá špatné zacházení s odpady. Celosvětově! My v Evropě, ještě lépe doma v Česku, si dovedeme představit, kde odpady v rámci našeho území vznikají, kde a jak jsou tříděny…