E15 – chybí biopalivo

Skládky jsou plné energeticky využitelných surovin, přesto se nedaří dostat je ke zpracování. Musíme společně tlačit na stát a státní správu, aby došlo ke zvýšení skládkovacích poplatků a k budování energetických center, jako je ECR Rapotín.

Gas for climate

Velcí evropští hráči na trhu energetických surovin a distribuční soustavy se připravují na vývoj energetického mixu. Jejich iniciativa kopíruje vývoj aktivit EFG – výroba obnovitelných energií z bioplynu, resp. výroba a distribuce zeleného zemního plynu a vodíku vyrobeného obnovitelnými zdroji.

Studie švédské univerzity prokázala ohromný potenciál bioplynu

Jak se ukázalo, bioplyn je v každém případě lepší, než pokračování starými způsoby. Ve všech pěti regionech byl přechod na zpracování bioplynu výhodnější jak z pohledu environmentálního, tak z pohledu energetického. Ve čtyřech regionech pak bylo zpracování bioplynu výhodnější také ekonomicky.

EU podpoří dekarbonizaci dopravy – železnice a síť plnicích a dobíjecích stanic

Evropa se dohodla na financování dalšího opatření pro snížení uhlíkové stopy v dopravě. V letech 2021 – 2027 budou v unijním rozpočtu peníze na podporu železniční dopravy a na budování infrastruktury pro automobily poháněné alternativními palivy – elektřinou (vodíkem) a CNG (stlačeným metanem).

Moravskoslezský kraj hledá kapacity zpracování BRO

Vzhledem k tomu, že zákon 185/2001 Sb. je stále platný, zodpovědné osoby v Moravskoslezském kraji hledají možnosti, jak zodpovědně naložit s komunálním odpadem. Již minulý rok jsme v EFG podle vlastní zkušenosti s realizací odpadářské bioplynové stanice spočítali, jak dlouho trvají jednotlivé fáze projektu.

Hydrogen Days 2019

Na konci minulého roku jsme vás informovali o tom, že se EFG stala členem vodíkové paltformy HYTEP. Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se stali jejími členy, je to, že chceme ECR (energetické centrum recyklace) postavit jako ukázkový projekt cirkulární ekonomiky, v němž nejen zpracujeme biologicky rozložitelné materiály, ale navíc se postaráme o emise…

Až se jaro zeptá…v Kralicích jsme připraveni

Přinášíme vám obrazovou reportáž z EFG Kralice na Hané. Jiřího Banka jsme zastihli právě po návratu z jednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde na Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany životního prostředí projednal schválení provozního řádu kompostárny.

Novela zákona POZE a úspory pro automobily s alternativním pohonem

O připravované novele zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie jsme již psali. Kromě jiného se v ní píše o vládní podpoře výroby biometanu – jak z biomasy, tak z biologicky rozložitelných odpadů. Další skvělou zprávou, kterou…

Výstup z Katovické konference

V prosinci proběhla konference OSN o změně klimatu, cílem bylo najít shodu mezi státy na konkrétních pravidlech naplnění Pařížské dohody, na níž se státy zavázaly udržet globální oteplování pod 2 stupni Celsia oproti období před průmyslovou revolucí. Po dvou týdnech jednání bylo výsledkem navržení relativně účinných…

Jan Petrách nová posila EFG

Jan Petrách je novým finančním analytikem EFG, nastoupil do společnosti Energy financial group a. s. na pozici projektového a finančního analytika. Jeho specializací je dotační management v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologie a trvale udržitelného rozvoje.

Až se jaro zeptá…v Kralicích jsme připraveni

Přinášíme vám obrazovou reportáž z EFG Kralice na Hané. Jiřího Banka jsme zastihli právě po návratu z jednání na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde na Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany životního prostředí projednal schválení provozního řádu kompostárny.

Výstup z Katovické konference

V prosinci proběhla konference OSN o změně klimatu, cílem bylo najít shodu mezi státy na konkrétních pravidlech naplnění Pařížské dohody, na níž se státy zavázaly udržet globální oteplování pod 2 stupni Celsia oproti období před průmyslovou revolucí. Po dvou týdnech jednání bylo výsledkem navržení relativně účinných…

Jan Petrách nová posila EFG

Jan Petrách je novým finančním analytikem EFG, nastoupil do společnosti Energy financial group a. s. na pozici projektového a finančního analytika. Jeho specializací je dotační management v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologie a trvale udržitelného rozvoje.

Výhled do roku 2019

Rozvoj Skupiny EFG. V roce 2019. první řadě budeme v roce 2019 pokračovat v projektech, o kterých jsme Vás v průběhu uplynulého roku pravidelně informovali. Jedná se zejména o dokončení projektu úpravy bioplynu na biometan. Po řadě jednání na úřadech a realizaci projektové dokumentace…

IČO 05235472

Jihlavská 1558/2

140 00  Praha 4

+420 608 424 545