Loading...
Energy Financial Group2018-12-20T16:12:50+00:00

Výstavba a provoz
vlastních energetických
zařízení

Zodpovědné
nakládání
s odpady v ČR

Investice
do moderních
technologií 

Plnění limitů EU
pro zavedení
nízkouhlíkové politiky

Výzkum a vývoj –
spolupráce
s vysokými školami

Podpora
české vědy

_
_
Development

Čisté
životní prostředí

Energetické
zpracování
odpadu

„Během spolupráce nynějších členů týmu EFG vznikla řada úspěšných projektů v oblastech energetického zpracování odpadu a efektivního ukládání elektrické energie. Propojením zkušeností z energetiky a finančního sektoru jsme vytvořili skupinu zaměřenou na rozvoj ekonomicky atraktivních projektů ve stabilním prostředí energetického průmyslu.

Naším cílem je věnovat se pouze vlastním projektům, které jsou pod naším odborným dozorem, čímž máme zajištěnou transparentnost a bezpečnost našich investic. Výsledkem je výroba elektrické energie s co nejnižší ekologickou zátěží při využití nejmodernějších technologií.“

Ivo Skřenek
Tomáš Voltr
Tomáš Voltr

Řídí finanční distribuci našeho týmu a posiluje rozvoj námi vybraných projektů.
Je držitelem cetifikátu Investičního zprostředkovatele ČNB.

Mgr. Petr Štěrba
Mgr. Petr Štěrba

Je ředitelem projektu ECR Rapotín/IS ENVIRONMENT. Podílel se na rozvoji projektů v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů.

JUDr. Martin Kryl
JUDr. Martin Kryl

Náš hlavní právník se specializací na oblast občanského a korporátního práva, ve kterém poskytuje EFG právní poradenství a služby včetně zastupování ve všech řízeních s třetími stranami. Jeho právní dozor zabezpečuje transparentnost našich projektů díky zkušenostem, které získal působením v představenstvech významných bank.

Náš tým pojí nadšení pro ekologické získávání energie a sportovní duch.
Naší zásadou je řídit se pravidlem Fair Play jak ve sportu, tak i v podnikání.

Energy financial group a.s.

Sídlo:
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 — Michle

+420 608 424 545

sekretariat@ef-group.cz

Brožura ke stažení

           

Holding tvoří společnosti:

Energy financial group a. s. (IČO 05235472)
EFG Rapotín BPS SE (IČO 24259993)
EFG Rapotín upgrading s. r. o. (IČO 24282821)
EFG Kralice na Hané s. r. o. (IČO 25521250)
EFG Waste logistic s. r. o. (IČO 28269349)
Biomethane CE s.r.o. (IČO 07236735)
MIROS SUN, a. s. (IČO 27741001)

Zápis v OR:
spisová značka 21725 B, vedená
u Městského soudu v Praze

CzechEnglish